Business Roadmaps
Realiseert groeiambities

  • Home
  • Groeiambities
  • Business Roadmaps

Business Roadmaps is de aanpak van BizzDom om ondernemers te helpen bij het formuleren en realiseren van hun groeiambities. Het bestaat uit het compact formuleren van groeiambities in 3 stappen:

  • Het business model: beschrijft de fundamentele onderdelen van het bedrijf. Welke waarde levert het bedrijf, voor wie en met wie, volgens welk verdienmodel?
  • Het bestaansrecht: beschrijft hoe de onderneming relevant blijft voor de klant, welke rol de ondernemer daar zelf in speelt en wat de lange termijn ambitie is.
  • De roadmap: maakt de ambitie concreet en realiseerbaar. Een mijlpaal planning, met alternatieven, die beschrijft met welke concrete stappen de ondernemer de lange termijn ambitie gaat realiseren.

Ieder stap die hierboven staat beschreven moet op 1 A4 omschreven worden. Uiteindelijk leidt dit tot een 10-jarige strategie op 3 A4-tjes.

Om deze 3 A4 zo goed mogelijk te formuleren, biedt Business Roadmaps een combinatie van groeps- en individuele bijeenkomsten aan. De groepsbijeenkomsten worden begeleid door een ervaren adviseur. Naast de kennis die de ondernemers van de adviseur krijgen aangereikt, leren de ondernemers van elkaar en delen ze elkaars netwerken. In de individuele bijeenkomsten wordt voor de nodige specifieke diepgang in de analyses gezorgd. 

Voor ondernemers die liever niet in een groep aan hun groeiambities werken, heeft Business Roadmaps ook een volledig geïndividualiseerde aanpak.

Veel ondernemerschapsprogramma's stoppen na deze begeleiding. Ze gaan ervan uit dat de ondernemer de geformuleerde plannen zelf te hand gaat nemen. Een ondernemer heeft echter vaak al zijn aandacht nodig voor het bedrijf. Hulp om toch aandacht aan het realiseren van de geformuleerde plannen te besteden is dan een noodzaak. BizzDom biedt deze hulp door middel van implementatiecoaching. In maandelijkse sessies wordt het realiseren van de plannen in de context van de bedrijfsvoering besproken. BizzDom is beschikbaar voor deze implementatiecoaching zolang als de ondernemer er behoefte aan heeft.


Bedrijf

BizzDom is een eenmanszaak met een vaste schil van samenwerkingspartners. Het doel van BizzDom is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen bij het realiseren van hun groeiambities, wereldwijd!

Links
Adres

BizzDom
Bogenstraat 7, 6017 AT, Thorn

0031 6 82009974
jpu@bizzdom.biz
Altijd beschikbaar!